Cassini I

Lebensnummer DE 321210021688
Geschlecht Hengst
Geburtstag 1988-01-01T23:13:39+01:00
Sport Name Cassini I
Zucht Name Cassini I
Rasse Holsteiner
Abstammung
Mutter Vater: Caletto II
Mutter Mutter Vater: Cor de la Bryere
Start Datum Show Stadt Klasse Athlet Video 2013-11-01T19:30:00+01:00 43. Holsteiner Körung & Elite-Auktion Neumünster Galaabend ansehen